Hoffmann Wytwórnia Aromatów Spożywczych

Oferujemy produkty do pasz i zanęt wędkarskich, a także premiksy paszowe pełniące funkcję substancji aromatyzujących. Produkty te są przeznaczone do stosowania w paszach, w celu poprawienia ich atrakcyjności i wykorzystania w chowie zwierząt. Odrębną grupą należącą do premiksów i dodatków są wyroby przeznaczone do zanęt wędkarskich, które zgodnie z nomenklaturą unijną są zaliczane do pasz. Substancje aromatyzujące do zanęt opracowaliśmy na podstawie rad zarówno polskich, jak i zagranicznych producentów z branży. Nasza firma specjalizuje się w dostarczaniu innowacyjnych produktów do pasz i zanęt w postaci płynnej i proszkowej. Dzięki naszym zaawansowanym rozwiązaniom wędkarze mogą osiągnąć jeszcze większy poziom skuteczności i zwiększyć atrakcyjność swoich połowów.

Produkty do pasz i zanęt w postaci płynnej i proszkowej

Oferujemy produkty do pasz i zanęt w postaci płynnej i proszkowej. Forma sypka powstaje przez nanoszenie metodą natryskową skoncentrowanych substancji aromatycznych na specjalnie do tego przeznaczoną krzemionkę. Natomiast płynne produkty do pasz i zanęt wędkarskich są tworzone poprzez staranne mieszanie i łączenie różnorodnych składników, które mają na celu przyciągnięcie ryb oraz dostarczenie im atrakcyjnych walorów zapachowych i smakowych. Jeśli jesteś zainteresowany produktem – zapraszamy do kontaktu. Chętnie udzielimy odpowiedzi na wszelkie pytania z zakresu produkcji, wykorzystywania i przechowywania produktów do pasz i zanęt.

Oferta produktów zgodnych z przyjętymi normami

Dysponujemy zezwoleniem Powiatowego Inspektora Weterynarii na produkcję tego typu wyrobów oraz obowiązujący w Unii Europejskiej weterynaryjny numer identyfikacyjny. Działalność ta podlega stałemu nadzorowi służb weterynaryjnych, dzięki czemu zamawiając u nas preparaty aromatyczne masz pewność, że sięgasz po sprawdzone i bezpieczne produkty.

Dodatki i premiksy paszowe spełniają wymagania aktualnie obowiązujących przepisów prawnych, a w szczególności:

  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylające dyrektywę Rady 79/373/EWG, dyrektywę Komisji 80/511/EWG, dyrektywy Rady 82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję Komisji 2004/217/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)
  • rozporządzenia (WE) Nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz
  • rozporządzenia (WE) NR 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt

Oferta produktów do pasz i zanęt

Nasza oferta produktów do pasz i zanęt wędkarskich obejmuje:

  • specjalistyczne mieszanki zanętowe – nasze unikalne mieszanki zanętowe zostały stworzone z udziałem doświadczonych specjalistów; dzięki starannie dobranym składnikom, zanęty te są atrakcyjne dla ryb;
  • aromaty (premiksy) paszowe rozpuszczalne w wodzie lub tłuszczach;
  • dodatki do pasz i premiksów – w tym aromatyczne esencje przyciągające ryby.

Aromaty – choć czasami mogą wydawać się elementem drugorzędnym – w rzeczywistości odgrywają niezwykle ważną rolę w zachęcaniu ryb do spożycia przygotowanych zanęt. Zapachy mają bowiem zdolność budzenia apetytu oraz stymulowania zmysłów.

Dodatki do pasz i premiksy paszowe

Nasze dodatki do pasz oraz premiksy paszowe stanowią kluczową część naszej oferty. Wspierają one wędkarzy w tworzeniu zanęt o jeszcze większej sile przyciągania. Nasze produkty zostały opracowane z myślą o różnorodnych potrzebach wędkarzy i rodzajach połowów. W głównej mierze znajdziesz u nas premiksy paszowe pełniące funkcję substancji aromatyzujących, w tym aromatyczne esencje, które są idealnym sposobem, aby wzmocnić atrakcyjność Twojej zanęty. Dostępne w szerokim spektrum zapachów, mogąc przyciągać ryby z daleka i utrzymywać ich zainteresowanie przez dłuższy czas.