Oferujemy Państwu barwniki spożywcze najwyższej jakości od sprawdzonych producentów. Są one dostępne w dwóch formach:

  • barwniki płynne
  • barwniki proszkowe

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, nie istnieje podział na barwniki naturalne, identyczne z naturalnymi i syntetyczne, dlatego nie można używać takich określeń na etykietach czy dokumentach jakościowych.   Ponieważ w praktyce często jeszcze używa się umownie takiego podziału możemy poinformować, że sprzedawane przez nas barwniki płynne są w większości pochodzenia naturalnego, natomiast proszkowe – syntetycznego.

Ogólna zasada jest taka, że barwniki pochodzenia naturalnego  są słabsze i bardziej wrażliwe na działanie czynników zewnętrznych takich jak temperatura, światło czy pH, natomiast te uzyskiwane na drodze chemicznej mają większą siłę barwienia, są trwalsze i bardziej odporne na czynniki  zewnętrzne.

Barwniki płynne oferujemy w opakowaniach 1 – 30 kg, natomiast proszkowe, ze względu na zdecydowanie większą siłę barwienia sprzedajemy pakowane po 1 kg lub w małych pojemnikach po 50 g.

Dostarczane przez nas barwniki spełniają wymagania określone w aktualnie obowiązujących przepisach prawa żywnościowego, a w szczególności rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 z dnia 9 marca 2012 r. ustanawiającego specyfikacje dla dodatków do żywności wymienionych w załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady (z późniejszymi zmianami).

Stosowanie barwników w żywności jest w wielu przypadkach ograniczone. Szczegółowe wytyczne określające maksymalne dozowanie do wybranych kategorii żywności, znajdą Państwo w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (z późniejszymi zmianami). Znakowanie środków spożywczych zawierających barwniki powinno natomiast spełniać wymagania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na